ALGEMENE VOORWAARDEN AUTORIJLESSEN

* De lessen duren 2 uur.
* Een les van 2 uur kost e.90,-
* Het praktijkexamen kost €. 250,- incl. heen – en terugrit (+/- 45 minuten per rit).
* De Tussentijdse Toets *** kost €. 250,- incl. heen – en terugrit (+/- 45 minuten per rit).
* De kosten van een mogelijk herexamen zijn gelijk aan de kosten van het reguliere (1e)  examen.
* De genoemde prijzen zijn allen inclusief 21% BTW.
* Bij afname Pakket : mocht er minder dan de betaalde lessen worden afgenomen, dan vindt er 100% retours betaling plaats van de ongebruikte lessen. ( ! uniek ! ).
* Betaling mag per onderstaand gironummer, of per kas, voor aanvang van de les.
* Wij rekenen geen administratiekosten, inschrijfkosten, examenreserveringskosten.
* Theorie-lesmateriaal is natuurlijk via de rijschool te verkrijgen, of zélf aan te schaffen. Zie ” Theorie” in het menu.
* Aanvraag theorie examen kan je zélf doen via cbr.nl
* Ga naar cbr.nl en onderteken daar het formulier EIGEN VERKLARING, dit is verplicht. Kost momenteel rond de €. 30,- ( 2016).
* Via cbr.nl kan (moet) je de rijschool machtigen. Alleen vanaf dán kan het examen aangevraagd worden. Het benodigde rijschool nummer vind je onderstaand bij de contactgegevens.
* Het praktijkexamen wordt pas aangevraagd ná het behalen van het theoriecertificaat. In overleg kán het eerder. Financieel risico is voor de klant.
* Bij rijschool Storm hoef je nooit aan het begin van je les eerst de vorige klant naar huis te brengen en nooit de volgende klant thuis op te halen. Zodoende zit je altijd alleen met de instructeur in de auto en krijg je de volle  2 uur de aandacht. Tenslotte : jóuw geld = jóuw tijd, niemand op de achterbank.
* Wij werken met een flexibele agenda ( -op basis van beschikbaarheid-), dus je hoeft niet altijd op de zelfde dag / tijdstip te rijden.
* Minimaal 48 uur van tevoren kosteloos de les afzeggen. Daarna zijn de kosten gelijk aan de kosten van de les. Uitzonderingen : overmacht.
*** De TTT  (Tussentijdse Toets) is een proefexamen. Deze vind plaats op het moment dat je alle lesstof behandeld hebt ( ongeveer na 3 kwart van de opleiding).
De TTT is door het CBR ontwikkeld om de kandidaat te toetsen alvorens zij het echte examen laat reserveren.
Aan het eind van de toets krijgt de kandidaat een studieadvies mee van de examinator ( waar moet je nog extra op letten, aan werken). Ook kan de kandidaat alvast wennen aan alles wat te maken heeft met het uiteindelijke examen.
Voor de TTT kan je niet slagen of zakken echter, je kan wél vrijstelling verdienen voor de Bijzondere Verrichtingen als je deze bij de TTT met een voldoende resultaat hebt verricht. Deze toets is niet verplicht. Wil je gebruik maken van de TTT, geef dat dan bij de instructeur aan. In een enkel geval zal de instructeur nadrukkelijk adviseren om van de TTT gebruik te maken. Dit om jouw kans van slagen te vergroten.